Kontakt

„PRZEMO” Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 11
63-130 Książ Wlkp.

tel./fax 61 28 22 107
e-mail: przemo@przemo.com.pl

Regon: 300038335
NIP: 7851717977

KRS 0000236060 Sąd Rejonowy w Poznaniu 
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 360 000 zł

KONTO BANKOWE: PKO BP S.A. 
75 1020 4160 0000 2602 0056 4872
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Nr BDO 000115927

Do góry